Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

Hệ thống Kĩ Thuật Và Chiến Lược Cân Biết Trong Cờ Vây !

A. Sách Lược Cơ Bản :

1 Chinh Quân - Ladder

2 Gông - Net

3 Cắt

4 Nối

5 Hình Cơ Bản

6 Sống Chết Cơ Bản

B. Khai Cuộc

1. Các Cách Lấy Góc Cơ Bản

2. Lý Thuyết về Khai Cuộc Cơ Bản

Giá Trị của quân cờ

Nước Xấu

Nước Chậm

Điểm Cần Đánh Ngay Lập Tức

Nước Lớn

Linh Hoạt trong Lối Chơi

Mở Rộng

Chạy Vào trung tâm

Moyo

3. Vài Cách Mở Bàn Thông Dụng

Tam Liên Tinh - ( San-ren-sei fuseki )

Khai Cuộc Kiểu Người Hoa ( Chinese Opening Fuseki - Mini Chinese Opening )

Khai Cuộc Kobayashi ( Kobayashi Fuseki )

Shin Fuseki

Lei Fuseki

Tasuki Fuseki

[........]

4. Giáp Công và Không Giáp Công

C. Định Thức Cơ Bản ( Joseki )

1. Học Joseki Như thế Nào ?

2. 3-4 joseki

3. 4-4 joseki

4. 3-3 joseki

5. 3-5 joseki

6. 4-5 joseki

7. 6-4 joseki

8. 6-3 joseki

9 .5-5 joseki

10 . Kogo Joseki databases tiếng việt

D. Hướng

1. Phương Hướng Đánh trong Khai Cuộc

2. Phương Hướng Đánh Trong Joseki

3. Phướng Hướng Tấn Công và Phòng Thủ

E. Công Và Thủ

1. Lãnh Địa Và Sức Mạnh

2. Tấn Công ra sao ?

3. Phòng Thủ thế nào

4. Giao Chiến KO

F. Xâm Nhập Và Phá Hoại

1. Khi Nào Nên Xâm Nhập và Như thế Nào

2. Khi Nào Nên Phá Hoại và Như thế nào

3. Xâm Nhập và Phá Hoại Với Một số mẫu , hình cờ thông dụng

G. Vài Khái Niệm Chiến Thuật Cơ Bản

1. Miai

2. Sabaki

3. Aji

4. Những nước ép buộc đối phương

5. Những Nước Thăm Dò Đối Phương

6. Quân Cờ Nặng Và Nhẹ

7. Điểm Then Chốt ( Quan Trọng & Không Quan Trọng )

8. Furikawari ( Trao Đổi)

9. Vị Trí Quyết Định

10. Tiên Thủ Và Hậu Thủ ( Sente vs Gote )

11. Độ Dày và Áp Lực

12. Hiệu Quả của Quân cờ

H. Thủ Cân Cơ Bản ( Tesuji )

1. Placement

2. Snap back

3. Cross cut

4. Attachment

5. Wedge

6. Taking away base

7. Clamp

I. Thu Quan ( Quan Tử )

1. Kĩ Thuật Đếm Cơ Bản

2. Các Nước Tesuji Thu Quan

Monkey jump

Hane

One space jump

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét