Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Hành kỳ thập quyết !

1.Bất đắc tham thắng - không được tham thắng
2.Nhập giới nghi hoãn - Tiến vào đất địch nên chậm rãi, thong thả
3.Công bỉ cố ngã - Đánh quân địch phải tự xem lại điểm yếu của mình
4.Khí tử tranh tiên - Phải biết bỏ quân lấy quyền chủ động
5.Xá tiểu tựu đại - Bỏ nhỏ để lấy lớn
6.Phùng nguy tu khí - Gặp nguy hiểm nên nghĩ đến bỏ bớt
7.Thận vân vật tốc - Di chuyển khoan thai, không nên gấp gáp
8.Động tu tương ứng - Quân bố trí phải có quan hệ hô ứng phối hợp lẫn nhau phòng khi có biến
9.Bỉ cường tự bảo - Thế địch mạnh phải tự bảo vệ, củng cố bên mình
10.Ngã nhược thủ hòa - thế yếu thì cố thủ hòa


Invade a moyo one move before it becomes territory!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét